Privacybeleid

Privacyverklaring Ardennen 4 All

Deze privacy verklaring is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening (AVG).

Verantwoordelijke voor gegevensverwerking: Leonie Paap, eigenaresse van Ardennen 4 All

Contactgegevens: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijland 915 5403 VM Uden, Nederland, telnr. +31413258056

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56110502

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ardennen 4 All verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van mogelijke persoonsgegevens die wij verwerken:

Gegevens:

Doel:

Uw NAW gegevens (naam, adres, woonplaats, geslacht)

 

Voor openen dossier en reservering bij geboekte accommodatie of uitvoerende partij

 

Uw geboortedatum

Ter controle van eventuele leeftijdsgrenzen

Email adres en telefoonnummer

 

Het onderhouden van contact in het kader van uw informatie aanvraag en/of boeking. Toezenden van de boekingsbevestiging met bijbehorende informatie, nieuwsbrieven en andere informatieve emails

Rekeningnummer

 

 Voor financiële afwikkeling; alleen indien u een boeking bij ons doet en/of een waarborg moet betalen via ons

 

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld aantal meereizende personen/kinderen

 

 Om juiste (prijs)informatie aan u te kunnen verstrekken en om te kunnen beoordelen of accommodatie passend/toereikend is

 

Ardennen 4 All verwerkt uw persoonsgegevens om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. U geeft toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en/of de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een informatie aanvraag of boeking.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrieven worden per email verstuurd aan klanten die bij ons in het verleden een boeking gedaan hebben en aan personen die zich aangemeld hebben voor de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven worden maximaal 2x per maand aan u verstuurd. Bij iedere nieuwsbrief zal een afmeldmogelijkheid zijn opgenomen, zodat u zich makkelijk uit kunt schrijven. Ook kunt u zich afmelden door een mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In het programma waarmee de nieuwsbrieven worden verstuurd, wordt bijgehouden welke nieuwsbrieven u ontvangen/geopend heeft. Uw email-adres wordt opgeslagen voor de duur van uw abonnement op de nieuwsbrief; als u zich afmeldt wordt uw email-adres uit dit bestand verwijderd.

Social Media

Als u contact opneemt via social media kanalen, zoals Whats App, Facebook, Twitter of Chat, dan wordt uw (account)naam verwerkt en eventuele telefoonnummer, zodat we op uw bericht kunnen reageren. Eventuele conversaties worden beschermd door de privacy overeenkomsten waar u en ik ja op zeiden als gebruikers van deze diensten.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden in beginsel 10 jaar bewaard, te rekenen vanaf de datum dat u de laatste keer een (informatie)vraag of boeking heeft gedaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Ardennen 4 All gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en zorgen ervoor dat wij onze website kunnen optimaliseren. De analytische cookies zijn uitsluitend voor eigen gebruik. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ardennen 4 All en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ardennen 4 All wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ardennen 4 All deelt en verkoopt uw gegevens niet aan derden. Indien u bij ons een accommodatie of activiteit boekt, zullen uw NAW gegevens, geboortedatum, telefoonnummer en eventueel door u aan ons verstrekte en van toepassing zijnde extra informatie doorgegeven worden aan de betreffende accommodatie/uitvoerende partij voor de uitvoering van de boeking. Uw gegevens vallen dan onder het daar geldende privacy beleid.

Beveiliging

Ardennen 4 All neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons. Ardennen 4 All heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
  • Gegevens worden niet in de Cloud opgeslagen maar op een eigen computer, die alleen toegankelijk is met een wachtwoord.
  • Eventuele papieren dossiers/formulieren/facturen/archieven/backups e.d. staan in een afgesloten kantoorruimte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ardennen 4 All neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ardennen 4 All) tussen zit.

 

Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring.

De laatste versie van de privacy verklaring staat op de website van Ardennen 4 All.

 

Versie: 25 mei 2018